Menu

Famago Sp. z o.o. w upadłości

Jesteśmy producentem maszyn i urządzeń dla sektora górniczego, surowców mineralnych, energetycznego, i innych. Spółka znana jest jako wiodący producent kompletnych systemów KTZ (koparka, taśmociąg, zwałowarka), koparek, zwałowarek, koparko – zwałowarek, przenośników taśmowych.

Przewiń w dół

1957

Utworzenie Warsztatu Kombinatu Górniczo – Energetycznego Turów wykonującego remonty i części zamienne.

Przekształcenie zakładu w Przedsiębiorstwo Państwowe Fabrykę Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO.

1980

Oddanie do eksploatacji pierwszej polskiej maszyny podstawowej – koparka KWK – 1400.

1992

Zakwalifikowanie FAMAGO do Programu Powszechenej Prywatyzacji i przekształcenie firmy w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

1995

Przekazanie części akcji Nardowym Funduszom Inwestycyjnym, głównie II NFI.

2001

Poważne kłopoty finansowe spółki spowodowane przyjęciem do realizacji kontraktu na 14 suwnic kontenerowych (dla MG Pomorze).

2004

Ogłoszenie upadłości i kontynuacja działalności przez Syndyka Masy Upadłości.

2005

Przejęcie spółki przez Grupę KOPEX i kontynuacja działalności pod nazwą KOPEX – FAMAGO Sp. z o.o.

Historia firmy

Początki przedsiębiorstwa Kopex Famago sięgają 1957 roku, kiedy rozpoczęła swoją działalność jako Warsztat Kombinatu Górniczo – Energetycznego Turów wykonujący remonty dostarczający części zamienne na potrzeby kombinatu. Od tego czasu bezustannie rozwijamy się, rozszerzamy swoją ofertę oraz zdobywamy zaufanie coraz szerszego grona odbiorców naszych produktów. W roku 1967 przedsiębiorstwo zostało przekształcone w Państwową Fabrykę Maszyn Górnictwa Odkrywkowego - FAMAGO. Kluczowym dla działalności firmy okazał się rok 2006 kiedy fabryka została przejęta przez międzynarodową grupę KOPEX, co pozwoliło na rozszerzenie oferty i zastosowanie w niej najnowszych technologii na niespotykaną dotąd skalę.

Zespół

Nasz zespół tworzą wysoce wyspecjalizowani profesjonaliści, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, aby móc z powodzeniem wykorzystywać w naszych projektach najnowsze technologie. Pozwala to na zwiększenie sprawności i trwałości oraz obniżenie kosztu eksploatacji tworzonych przez nas konstrukcji. W toku rozwoju naszej organizacji doświadczeni Project Managerowie mają okazje współpracować z różnymi klientami, a przez to mierzą się z różnymi problemami co ugruntowuje ich szeroką wiedzę, zapewniając świeży punkt widzenia oraz umiejętność sprostania wyzwaniom, jakie stawiają przed nimi kolejne zlecenia.

Władze spółki

Jacek WiechećPrezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Bogdan BieleckiWiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

Forma prawna

NIP954-23-47-940

Kapitał zakładowy9 620 000 zł

KRS0000042786

Sąd RejestrowySąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rodzaj przeważającej działalności wg PKD200728.92.Z produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

Zintegrowany System Zarządzania

Propagując strategię ciągłego doskonalenia wdrożyliśmy w Spółce Zintegrowany System Zarządzania obejmujący zarządzanie jakością, środowiskowe oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodny z wymaganiami norm, odpowiednio:
• PN-EN ISO 9001:2009,
• PN-EN ISO 14001:2005,
• PN-N-18001:2004.

Polityka ZSZ



Inne certyfikacje

W opracowaniu.

Jednostka certyfikująca:
W opracowaniu.

W opracowaniu.

Jednostka certyfikująca:
W opracowaniu.

W opracowaniu.

Jednostka certyfikująca:
W opracowaniu.